FB TWITTER

ARCCI Actueel

Bridging the gap: geef je op!

Uitnodiging voor creatieven met ambitie om te groeien

Heb jij behoefte aan:
•Ervaringsuitwisseling met andere ondernemers en vakgenoten
•Praktische tools om grip te krijgen op groei
•Stapsgewijze begeleiding in het matchen met een investeerder/samenwerkingspartner
•Begeleiding door een mentor uit jouw vakgebied

Dan is het groeiprogramma Bridging the gap echt iets voor jou. Dit groeiprogramma is voor beeldend kunstenaars, ontwerpers en architecten een goed plan tot uitvoering willen brengen. Je bereidt je voor op een presentatie aan een bedrijf, investeerder of samenwerkingspartner. Ondernemers die willen groeien hebben namelijk financiering, netwerk en productiecapaciteit nodig.

Informatiebijeenkomsten: 11 februari en 11 maart 16-18 uur bij ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem.

Lees meer →

Afscheid Dany Jacobs als lector Kunst, Cultuur en Economie

Op 17 juni jl. tijdens de laatste ARCCI-Open van het studiejaar 2013-2014 namen wij afscheid van onze lector, Dany Jacobs, die vanaf september 2007 het lectoraat Kunst, Cultuur en Economie heeft opgezet en geleid. In een lezing over tricksters nam hij ook afscheid van de stad Arnhem, nu hij lector wordt bij de HKU in Utrecht. Of de stad en ArtEZ met hem ook een trickster verloren bleef enigszins in het ongewisse. Wel maakte hij duidelijk dat voor het oplossen van lastige (wicked) problemen een trickster in de organisatie nodig is: een schelm, een nar, een sluw of listig persoon, een goede Nederlandse vertaling is er eigenlijk niet. Het zijn mensen die out-of-the-box denken. Het zijn mensen die enigszins tegen de cultuur van de organisatie ingaan, die de grenzen nogal eens overschrijden en mede gedreven door eigen belang zich niet uit het lood laten slaan. Dat is vereist om op een andere manier naar die organisatie of naar problemen te kunnen kijken en zo met inventieve oplossingen te komen. Daarom noemde Dany ze listig, lastig en lustig.

Lees meer →

Nieuwe programmaleider benoemd na vertrek lector Dany Jacobs

Jeroen van den Eijnde is per 15 mei jl. door het CvB benoemd tot programmaleider van het lectoraat Kunst, Cultuur & Economie (KC&E). In deze tijdelijke functie neemt hij de belangrijkste taken waar van lector Dany Jacobs die zijn functie per half mei heeft beëindigd om als lector Creatieve Economie te starten bij de HKU in Utrecht. Jeroen van den Eijnde is sinds de start van KC&E in 2007 als lid van de kenniskring betrokken bij het lectoraat als adviseur, aanvrager, projectleider van onderzoeken en auteur van artikelen op het gebied de creatieve economie. Binnenkort promoveert hij op een onderzoek naar ideologie en theorie in het vormgevingsonderwijs aan de Nederlandse kunstacademies.

Lees meer →

Nieuwe visies op ondernemerschap in het kunstonderwijs

Tijdens de drukbezochte ARCCI Open van 13 mei 2014 werd aan de hand van de stelling ‘Ondernemerschap moet een integraal onderdeel zijn van het vakonderwijs op kunsthogescholen’ het thema ‘inbedding van ondernemerschap in het kunstonderwijs’ aan de kaak gesteld. Tamara Rookus, coördinator van de minor Creatief Ondernemerschap bij ArtEZ, ging in gesprek met drie ervaringsdeskundigen: Mark Bode (Willem de Kooning Academie, Rot-terdam), Robert-Jan Hofhuis (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) en Huub Schulte Fischedick (Buro Winners voor ArtEZ). Een intensieve gedachtewisseling met het publiek en een drukke borrel naderhand illustreerde de behoefte onder de aanwezigen om over dit onderwerp kennis en ervaring uit te wisselen.

Lees meer →

Investeren in creatieve ondernemingen: gebrek aan financiering of aan lef?

Op 18 maart vond het zevende ARCCI Open van dit werkjaar plaats, bij de creatieve broedplaats Sequence Zero in Arnhem.

De eerste spreker was Bernd Mintjes. Hij is op vele wijzen als financier actief: als oprichter/directeur van Maxwell Group Strategy and Investment, oprichter/partner van Crowdpartners BV, bestuurslid van de overkoepelende organisatie van Business Angels in Nederland (BAN Nederland) en oprichter/partner van Investormatch, het grootste investeerdersnetwerk in Nederland.

Lees meer →

Over ARCCI

ARCCI (ArtEZ Centrum voor Creatieve Economie & Innovatie) van ArtEZ hogeschool voor de kunsten richt zich met onderzoek, nieuwe wetenschappelijke inzichten en projecten op het versterken van de verbinding tussen creatieve economie, ontwerp en innovatie. Het kenniscentrum is gebaseerd op de ArtEZ-lectoraten Modevormgeving (lector José Teunissen) en Kunst, Cultuur & Economie (programmaleider Jeroen van den Eijnde). Het onderzoek van ARCCI (spreek uit: arkie) kan theoretisch, empirisch of toegepast en beleidsgericht van aard zijn. ARCCI initieert eigen onderzoeken en participeert in regionale en internationale samenwerkingsprojecten. Hoewel ARCCI zijn lokale basis in Arnhem koestert heeft het een breder, nationaal en internationaal werkterrein.
Lees meer →